logo

De verhuurvoorwaarden

Gelieve de hieronder aangeduide verhuurvoorwaarden aandachtig te lezen

  1. De huurperioden beginnen zaterdag (14u00) en eindigen zaterdag (11u00).
  2. Een inventaris is voorzien (bij het begin en het einde van de huurperiode).
  3. Het verbruik van gas, elekticiteit en water is in de huurprijs inbegrepen.
  4. De schoonmaak is in de huurprijs inbegrepen.
  5. Betaling: Een voorschot van 25% van het huurgeld zal, bij het tekenen van het huurcontract, gestort worden. Dit bedrag is niet vorderbaar in geval van annulatie. Het saldo van het huurgeld zal een maand voor de aanvang van de huurperiode betaald worden.
  6. Borgsom: Deze (150€) zal met het saldo van het huurgeld gestort worden. Ze wordt na het eindinventaris terugbetaald behalve 50€ die behouden zullen zijn om de later bekende telefoonkosten te kunnen dekken.

Opmerking: niet verbonden foto’s.